Recyklace stavebních a demoličních odpadů

Při demolicích, rekonstrukcích, opravě, údržbě, nebo při samotné realizaci stavby vzniká stavební demoliční odpad. Recyklace probíhá pomocí soupravy drtiče a třídiče Vzniklé frakce materiálu při správném použití nahradí přírodní kamenivo.