Demolice

Zajištění kompletních služeb zahrnujících vyřízení demoličního výměru, rychlého odstranění objektu, zajištění likvidace stavebních odpadů včetně evidence odpadů.

 

Demolice prováděny společnosti MINUTY a.s. jsou prováděny postupným rozebíráním, aby se docílilo separace rozdílných materiálů a nevznikal netříditelný stavební odpad.

Betonové konstrukce
Železobetonové konstrukce
Zděné konstrukce
Dřevěné konstrukce

Ocelové stavby
Výškové stavby
Komíny
Mosty